Certificering

Een wegenbouwproject is vaak een complexe onderneming. De steeds veranderende eisen en aanwezige randvoorwaarden zorgen ervoor dat aannemers steeds meer zaken op orde moet hebben om de opdrachtgever te ontzorgen. Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. onderkent dit en zet zich in om aan de klantvraag te voldoen.

ISO 9001

Het zorgsysteem van Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. gecombineerd met de nodige ervaring, zorgen ervoor dat projecten naar wens van de opdrachtgever worden gerealiseerd vanaf aanbesteding tot aan oplevering.

VCA**

Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. is VCA** gecertificeerd en de medewerkers hebben de nodige opleidingen en hulpmiddelen om hun werk zo veilig mogelijk uit te voeren. Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. is binnen de sector een begrip, omdat het bedrijf al jaren aan de weg timmert om werkzaamheden machinaal en effectief uit te voeren. Het bedrijf beschikt over een groot aantal materieel om bestratingsmaterialen op te breken, sorteren, vervoeren en aan te brengen.

CO2

Opdrachtgevers zetten steeds vaker een project op de markt waarbij een duurzaamheid een grote rol speelt. Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. is vanaf 2012 bewust bezig met het duurzaam uitvoeren van projecten en heeft een CO2-prestatieladder niveau 3 certificaat. Het bedrijf heeft de doelstelling om in 2020 een reductie hebben van 10% op de totale CO2 uitstoot ten opzichte van het basis-jaar 2012. Om dit te realiseren zijn er een aantal maatregelen doorgevoerd. Tevens wordt er steeds gekeken waar reductie te behalen valt. Op de site zijn de laatste ontwikkelingen te volgen.

CO2-beleid
Met z’n allen de schouders eronder om ons leefmilieu te verbeteren. Dat vindt Ouwejan belangrijk om uit te dragen. Samen zorgen voor minder CO2 uitstoot. Wij hebben afgelopen periode een gedegen CO2-beleid en plan van aanpak ontwikkeld waarmee wij de CO2-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten willen verminderen. U kunt onze beleidsverklaring inzien door hier te klikken.

Meer algemene informatie en documentatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

Toekomst
Ouwejan investeert in de opleiding van haar medewerkers. Verder bieden wij leer- / werkplaatsen aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit draagt ertoe bij dat de kwaliteit van alle processen zowel op kantoor als op locatie op een steeds hoger niveau terecht komt. Hierbij wordt ook het sociale aspect niet vergeten en dat geeft veel voldoening!

wilt u meer informatie? Of een vrijblijvende offerte aanvragen?