Grondwerken

Een project slaagt pas bij een degelijke ondergrond. Goed grondwerk staat dan ook niet voor niets aan de basis van elk project. Ouwejan & F. de Bruijn B.V. kan letterlijk en figuurlijk bergen werk verzetten.

Met onze grondverzetmachines maken wij verschillende terreinen/projecten op de meest diverse locaties bouw- en woonrijp.

Ons grondwerk is zeer divers. Wij verzorgen onder meer ook het uitgraven van bouwkuipen en afvoeren van vrijkomende grond. Door de inzet van ons moderne materieel zoals kranen, shovels en rupsdumpers, kan elk project efficiënt worden gerealiseerd.

Grondwerken Ouwejan F de Bruijn
Grondwerk fundering Ouwejan F de Bruijn

Onze diensten op het gebied van grondwerken:

  • Het ontgraven, verzetten of ophogen van grond (bouwputten, funderingen, riolering)
  • Het bouw- en woonrijp maken van terreinen
  • Het nivelleren / egaliseren van terreinen en wegen
  • Het aanbrengen van funderingsmaterialen en verhardingen
  • Het leveren van zand en grond
  • Het afvoeren van grond
  • Het plaatsen van containers

Wilt u meer informatie ontvangen over het uitvoeren van grondwerken?