MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Ouwejan & F. de Bruijn Infra BV heeft als doel al haar activiteiten op maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Deze omvangrijke term uit zich binnen onze organisatie in een aantal speerpunten.

Veiligheid
Het voornaamste doel binnen Ouwejan is het waarborgen van veiligheid voor onze medewerkers en werkomgeving. Om dit te bewerkstelligen voeren van een proactief beleid op het gebied van Veiligheid en Gezondheid waarin naar continue verbetering wordt gestreefd.

Sinds jaar en dag zijn we VCA** gecertificeerd. We proberen als bedrijf zo efficiënt en veilig mogelijk te werken. Hierbij kijken we niet alleen naar onszelf maar letten we ook op de omgeving waar we aan het werk zijn.

Milieu:
Door milieubewuste en toekomstbestendige investeringen wordt door Ouwejan een substantiële bijdrage geleverd aan de verbetering van het milieu. Ouwejan tracht continue te komen tot een optimalisatie van de uitvoeringsprocessen met betrekking tot het milieu.

CO2-beleid
Met z’n allen de schouders eronder om ons leefmilieu te verbeteren. Dat vindt Ouwejan belangrijk om uit te dragen. Samen zorgen voor minder CO2 uitstoot. Wij hebben afgelopen periode een gedegen CO2-beleid en plan van aanpak ontwikkeld waarmee wij de CO2-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten willen verminderen. U kunt onze beleidsverklaring inzien door hier te klikken.

Meer algemene informatie en documentatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

Toekomst
Ouwejan investeert in de opleiding van haar medewerkers. Verder bieden wij leer- / werkplaatsen aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit draagt ertoe bij dat de kwaliteit van alle processen zowel op kantoor als op locatie op een steeds hoger niveau terecht komt. Hierbij wordt ook het sociale aspect niet vergeten en dat geeft veel voldoening!

wilt u meer informatie? Of een vrijblijvende offerte aanvragen?