Riolering

Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. heeft ervaring in diverse soorten rioleringswerken. Wij houden ons voornamelijk bezig met werkzaamheden gericht op de regenwaterafvoer (RWA).

Dat maakt uiteraard vaak ook deel uit van de bestratingswerkzaamheden die we uitvoeren. Toch gaan we kleinschalige DWA rioolreconstructies niet uit de weg.

Onze werkzaamheden spelen zich zowel in stedelijk als landelijk gebied af. We realiseren nieuwbouw van DWA- en RWA-systemen. Ook plaatsen wij inspectieputten, pompputten, olie- en benzineafscheiders, nabezinktanken en slibvangputten.

De realisatie van specialistische rioleringswerken vereist grote deskundigheid. Vakmanschap, ervaring en het juiste materieel, en het werken met hoogwaardige materialen, spelen hierbij een belangrijke rol. Ouwejan beschikt over een moderne en goede machines en vakbekwame medewerkers, om rioleringswerkzaamheden snel, efficiënt en volgens de hoogste kwaliteitseisen uit te kunnen voeren.

riolering ouwejan & F. de bruijn

Onze diensten op het gebied van rioleringswerken:

  • Het vervangen of aanbrengen van RWA en DWA
  • Lijnafwatering aanbrengen
  • Drainage aanbrengen
  • Huisaansluitingen aanbrengen/vervangen
  • Ondergrondse verbindingsputten en inspectieputten aanbrengen
  • Rijwegdeksels, trottoir- en straatkolken, drain- en opvangputjes aanbrengen
  • Slibvangers, slibvanggoten, olie- en vetafscheiders plaatsen

Wilt u meer informatie ontvangen met betrekking tot rioleringswerken?